Darwin en het geneticadrama De miljoenen overgangsmodellen ontbreken Evolutie en de natuurwetten Aardlagen, sedimenten en fossielen Evolutionistische dateringsmethodes Dogmatisme en vooronderstelling Nawoord Over VerzwegenWetenschap Inhoud Darwin en het geneticadrama De miljoenen overgangsmodellen ontbreken Evolutie en de natuurwetten Aardlagen, sedimenten en fossielen Evolutionistische dateringsmethodes Dogmatisme en vooronderstelling Nawoord Over VerzwegenWetenschap Inhoud


INHOUDSOPGAVE

Inleiding: Evolutie - een grondige zoektocht naar de feiten


Hoofdstuk 1: Darwin en het geneticadrama
1.1 Wat Darwin ontdekte
1.2 Gregor Mendel vs. Charles Darwin
1.3 Mutaties – aanpassingen en aantastingen in de genetische code
1.4 Het allersimpelste micro-organisme
1.5 Voorbeelden van genetische evolutie?
1.5 a: Motten op boombasten
1.5 b: Kevers met functieloze vleugels
1.5 c: Het fokken van dieren
1.5 d: Resistentie tegen pesticiden
1.5 e: Rudimentaire organen
1.5 f: Dieren in grotten

1.6 Uit evolutionistisch onderzoek blijkt: macro-evolutie bestaat nietHoofdstuk 2: De miljoenen overgangsmodellen ontbreken
2.1 Miljoenen overgangsmodellen?
2.2 De twee vijanden van de evolutionist: ‘stasis' en ‘plotselinge verschijning'
2.3 Waarom overgangmodellen in theorie al onmogelijk zijn
2.4 De drie grote problemen rond de evolutionistische argumentatie m.b.t. overgangsmodellen
2.5 Evolutionaire voorouders – wat is er werkelijk gevonden?
2.5 a: De evolutie van micro-organismen tot meercelligen
2.5 b: De evolutie van planten en bloemen
2.5 c: De evolutie van insecten en vliegende insecten
2.5 d: De evolutie van de eerste gewervelden
2.5 e: De evolutie van de eerste vissen
2.5 f: De evolutie van vissen tot amfibieën
2.5 g: De evolutie van amfibie tot reptiel
2.5 h: De evolutie van reptielen naar zoogdieren en vogels
2.5 i: De evolutie van landlevende zoogdieren tot walvissen
2.5 j: De evolutie van apen tot mensen

2.6 Suggestieve rangschikking
2.7 Conclusie
2.8 De wetenschappelijke ommekeer: geleerden erkennen de waarheidHoofdstuk 3: Evolutie en de natuurwetten
3.1 De eerste wet van de thermodynamica
3.2 De tweede wet van de thermodynamica
3.3 Chlorofyl en het ‘open systeem'

3.4 De intelligentie- en informatiewet
3.5 Expiriment van Stanley Miller
3.6 Kansberekening verklaart dat evolutie onmogelijk is
3.7 Het universum en de ongekend complexiteit
3.8 Natuurlijke selectie of ontwerpHoofdstuk 4: Aardlagen, sedimenten en fossielen
4.1 Bergformaties
4.2 Sedimenten: 75% van de aardlagen is gevormd door water
4.3 Fossielen: dieren zijn plotseling bedekt door watermassa's
4.4 Aardlagen – bewijsbaar afgezet door een vloed
4.5 Anomaliën
4.6 Conclusie


Hoofdstuk 5: Evolutionistische dateringsmethodes
5.1 Hoe oud is de aarde?
5.2 Astronomische problemen met de miljarden-jaren-theorie
5.2 a: Kometen tonen aan dat het universum geen 4,5 miljard jaar oud kan zijn
5.2 b: De maan kan geen 4,5 miljard jaar oud zijn
5.2 c: De zon en de ‘faint young sun paradox'
5.2 d: Mercurius, Venus, Uranus en Mars onkrachten evolutiemodellen
5.2 e: Zonnestelsels winden zich te snel op
5.2 f: Magnetische velden getuigen tegen 4,5 miljard jaar ouderdom
5.2 g: De ringen van Saturnus tonen dat de planeet geen 4,5 miljard jaar kan zijn
5.2 h: Te weinig supernova-resten voor 4,5 miljard jaar
5.2 i: Het landschap van Titanus ontkracht 4,5 miljard jaar

5.2 j: Het krimpen van de zon ontkracht miljoenen jaren
5.3 Bewijzen voor een jonge aarde
5.3 a: Er is niet genoeg modder op de zeebodem
5.3 b: Sodium- en zoutgehalte in de zee
5.3 c: Het magnetisch veld van de aarde neemt te snel af
5.3 d: Fossiele radioactiviteit onhult hoe de aardlagen kort na elkaar ontstonden
5.3 e: Er is veel te weinig helium in de lucht
5.3 f: Biologisch materiaal vergaat veel te snel
5.3 g: Landbouw is te recent
5.3
h: De geschiedenis is veel te kort
5.4 Bevolkingsgroei levert het bewijs: evolutionistisch tijdschema is onmogelijk
5.5 Continental drift – catastrofaal of geleidelijk?
5.6 Een grondige analyse van de evolutionistische dateringsmethodes
A. De gidsfossielmethode
B. Radiometrische datering en de C-14 methode
C. Genografische datering van de mens
D. Datering van menselijke gebruiksvoorwerpen
5.6 Dateren of vondsten naar je hand zetten?
5.7 Conclusie


Hoofdstuk 6: Dogma en vooronderstelling
6.1 Vooronderstelling vs. vondst
6.2 Evolutie heeft de kenmerken van een religie
6.3 Evolutionistische inquisitie
6.4 Eerlijke weergave geeft eerlijke conclusies
6.5 Leugens in de schoolboeken
6.5 a: Embryonale ontwikkeling toont evolutie
6.5 b: Paardenevolutie
6.5 c: Miller wekte leven op
6.5 d: Archaeopteryx is een overgangsmodel
6.6 Pro-evolutionistische propaganda
6.7 Evolutie – een empirische wetenschappelijke theorie?


EindconclusieVraag & Antwoord
Vraag: Evolutie vormt toch de blauwdruk van de hele wetenschap?
Vraag: Er worden soms mensen geboren met een zesde vinger. Dat is toch evolutie?
Vraag: Er is toch leven ontdekt op Mars? Dat bewijst toch dat er leven ontstaan kan uit niets?
Vraag: Je hebt Sint-Bernhards en je hebt tekkels. Dat is toch evolutie?
Vraag: Nederlanders worden gemiddeld steeds langer. Evolutie gaat door!
Vraag: Rudimentaire organen laten toch zien dat er evolutie heeft plaatsgevonden?
Vraag: Dat er verschillende mensenrassen zijn is toch evolutie?


Nawoord - wat nu?


© VerzwegenWetenschap.nl, 2007
Darwin en het geneticadrama De miljoenen overgangsmodellen ontbreken Evolutie en de natuurwetten Aardlagen, sedimenten en fossielen Evolutionistische dateringsmethodes Dogmatisme en vooronderstelling Nawoord Over VerzwegenWetenschap Inhoud